Integritetspolicy

 

Ticsir Sweden AB, org nr 556949-5103, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Ticsir” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida.Ticsir är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som skerbland annat då vi tillhandahåller våra bokningstjänster, vid besök av webbplatsen ticsir.se eller ticsir.com samt i eventuella nyhetsbrev.
 

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

Närbehandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda våra webbplatser, köpa biljetter inom, besöka våra event, ta del av vårtnyhets brev eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Ticsir samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker någon av våra webbplatser, besöker något av de event vi anordnar, prenumererar på vårt nyhetsbrev, ingår ett köp med oss eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att kunna slutföra och fullfölja biljettköp och för att vi skall kunna tillhandahålla erbjudanden och information.

Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.
 

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare

Ticsir samlar in information när du besöker våra webbplatser. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatserna används och förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personligt identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.
 

Uppgifter som behandlas:

·    Typ av webbläsare

·    Typ av operativsystem

·    IP-adress

·    Språkpreferens

·    Hänvisande webbplats

·     Tidpunkt för besöket
 

Om du använder formulär på webbplatserna, kontaktar oss på annat sätt för eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi dessutom behandla:

·    Namn

·    E-postadress och/eller telefonnummer

·     Din aktivitet på vår webbplats

·     Din köpintressen
 

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Ticsir baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.
 

Biljettköp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra leveransen av våra produkter. Exempelvis för att kunna skicka ut rätt biljetter till rätt personer, för att kunna fakturera och kommunicera med inblandade parter.
 

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden och genomföra säljaktiviteter.
 

Rättslig skyldighet

I vissa fall har Ticsir en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).

 Samtycke

I undantagsfall behandlar Ticsir dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när vi publicerar bild och video på våra sociala medier i samband med våra event där du som deltagare är identifierbar, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss genom kontaktformulär på vår webbplats.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Ticsir. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.
Ticsir med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Ticsir att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.
 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Ticsir vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering.
Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till databaserna och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.
 

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att Ticsir aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

 

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Ticsirs behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast någon av de kontaktalternativ som anges på webbplatsen.

 

Förändringar i integritetspolicyn

Ticsir kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.

Kontakta oss för att köpa biljetter!

Tack för ditt meddelande. Vi hör av oss inom kort
Oops! Something went wrong while submitting the form.

OUR PARTNERS